15 minút k SEBALÁSKE ♥

1. KROK - Spoznaj a objav SEBA 

online KURZ - 15 minútSEBALÁSKE

1. D E Ň :)

Téma:    Čo je to S E B A L Á S K A?

Myšlienka dňa:          Som  J E D I N E Č N Á ...    a   Mám sa RADA!

 

Téma dňa:   S E B A L Á S K A

Čo je to SEBALÁSKA? a prečo je taká dôležitá v našom živote?

Je to UMENIE, MAŤ RADA samú seba a najlepšia cesta, aby sme so seba vytiahli to NAJ... Väčšina ľudí si myslí, že nie je dosť dobrá... ale skús si uvedomiť, kto je najdôležitejší v Tvojom živote? ... TY

Nenechaj sa ovplyvniť rečami iných. Dôležité je, čo si o sebe myslíš TY...

Nauč sa posudzovať seba na základe vlastných túžob, viery a pocitov.

Rob čo ťa baví.. (maľovanie, cvičenie, prechádzka v prírode, práca v záhrade alebo pekná hudba...)

Skús si uvedomiť, čo je tvoja vášeň... čo ťa robí šťastnou...

A či si sama so sebou spokojná... V prvom rade musíš milovať seba, zahrnúť sa láskou, až potom môžeš lásku rozdávať. Uvedomenie si samej seba, kto som a čo chcem, ktoré je v súlade s vlastným JA, má obrovskú silu...

Dokážeš povedať: Mám sa rada? Som so sebou spokojná? Som krásna!

Áno, odmalička nás učili, že samochvála smrdí... ale dnes už viem, že mať sa rada, milovať sa a ctiť je tá najúžasnejšia vec na svete. Pretože všetko, čo vychádza zo sebalásky a je v súlade s naším vnútorným ja, má obrovskú silu... Človek vedomý si svojej hodnoty, ktorý si pestuje SEBALÁSKU dokáže hýbať svetom...

Vedome venuj zo začiatku aspoň 15 min. denne sama sebe a svojej vášni a rob čo ťa baví... (bez detí, bez partnera...)

 

Ak zmeníš svoj pohľad na SEBA, začneš si viac vážiť a ctiť SEBA samú, svoju hodnotu. A tvoja hodnota bude už len a len stúpať. 

ZÁVER:

Ak by sme sa starali o seba aspoň tak, ako sa staráme o druhých, boli by sme oveľa šťastnejší...

ROZHODNUTIE je na TEBE !!!

 M O J E   R O Z H O D N U T I E   DNES:    

 MÁM SA RADA TAKÁ, AKÁ SOM :)

MÁM sa RADA

a

VIEM, ČO CHCEM!!!

V E Č E R:

  • Čo sa mi dnes najviac páčilo? 

  • Čo sa mi podarilo? - 

  • Čo ma potešilo? - 

DNES som VĎAČNÁ za:

  •  vďační ľudia sú šťastní...

  •  vďačnosť je cnosť, treba si ju pestovať...

  •  zobuď sa a buď šťastná... a opakuj to každý deň :)

A F I R M Á C I A  na DNES:

  • Som jedinečná...

  • Som sama sebe najlepším priateľom...

  • Mám sa rada...

  • Robím to, čo milujem...

 

Dopíš si odpovede na všetky tieto otázky do pracovného listu :)

K R Á S N Y    V E Č E R ...

Na dnes som si pre TEBA pripravila

INDIÁNSKU PIESEŇ LÁSKY

Leo Rojas - El Condor Pasa

VYCHUTNAJ SI to nádherné

prepojenie s MATKOU PRÍRODOU...

Eva Cabánik

kauč kvantového SEBA rozvoja

 

O T Á Z K Y   môžeš písať na mail: 

eva@cabanik.sk

SI SPOKOJNÁ S TÝM, ČO SI DNES UROBILA PRE SEBA?

 VERÍM, ŽE ÁNO :)

Vestibulum pellentesque, sem et dignissim dapibus