eBOOK 
5 KROKOV k "svojmu ŽIVOTU"

Pestuješ si ju?
5 KROKOV k SEBALÁSKE

28-dňová
VÝZVA VĎAČNOSTI

Letný kvantový POBYT
v PRÍRODE

Liečivý transformačno-meditačný a očistný pobytový SEMINÁR priamo v lone PRÍRODY.
Už nikdy nebudeš to, čo predtým...
objavíš SÁM SEBA a liečivé spojenie s prírodou
Otvoríš si svoje SRDCE

Viac informácií o POBYTE

členstvo vo V.I.P klube
ŽI SVOJ ŽIVOT NAPLNO

Teším sa na vás Evka

Eva Cabánik

Kouč kvantového SEBA-rozvoja