15 minút k SEBALÁSKE ♥

2. KROK - Miluj SEBA 

online KURZ - 15 minútSEBALÁSKE

5. D E Ň :)

Téma:    S E B A L Á S K A - Tam to všetko začína...

Tvoje ZDRAVIE, ŠŤASTIE i HOJNOSŤ...

Myšlienka dňa:    SEBALÁSKA - tam to všetko začína, Tvoje zdravie, šťastie i hojnosť 

Pestuj si k SEBE bezpodmienečnú LÁSKU - LÁSKU bez podmienok...

Téma dňa:   S E B A L Á S K A - MILUJ SEBA :)

 SEBALÁSKA je umenie milovať sám SEBA... a tam to všetko začína. Keď miluješ sám seba, nájdeš svoju vnútornú silu a svoje šťastie, ktoré máme ukryté každý v SEBE. Taktiež máme v sebe ukrytú tú úžasnú silu, ktorá nás uzdravuje a dobíja. Táto sila je všestranná a vďaka nej si vieš pritiahnuť do života hojnosť a prosperitu.

VER SI... že máš v sebe ukrytú tú užasnú silu a nauč sa ju používať. Ver si, že to dokážeš! 

Nezabúdaj na SEBA! - Miluj SEBA a dopraj si všetko, po čom túžiš. Rob to, čo ťa baví a napĺňa.

Pretože keď nemáš NEPRIATEĽA v SEBE, vonkajší nepriateľ ti neublíži. Zahoď všetky pochybnosti o SEBE a ver si, že všetko čo chceš, dokážeš!!!

Príroda každému z nás darovala skvelú, výnimočnú a individuálnu lekáreň, v ktorej sa nachádzajú všetky lieky na všetky naše choroby. A našou najdôležitejšou úlohou je naučiť sa tieto "lieky" využívať.

Metóda samoliečby je účinná, pretože prirodzene využíva naše individuálne obranné schopnosti organizmu (bez vedľajších účinkov).

A PRÍRODA je neskutočný ZDROJ energie, ktorý nás dobíja... v každom smere.

Nauč sa využívať SILU PRÍRODY a dobíjaj sa každý deň. Dôveruj jej a dôveruj SEBE, svojej vnútornej SILE, ktorá presne vie, čo naše telo a duša a myseľ potrebuje. Toto je naša vlastná najúčinnejšia LEKÁREŇ.

MILUJEM SA! svoje telo, svoju myseľ i svoju dušu... 

DôVERUJEM svojej vnútornej SILE...

 ZÁVER:

Nájdi v sebe tú úžasnú SILU a využívaj ju NAPLNO...Dôveruj jej a vďaka nej si pritiahneš do života ZDRAVIE, ŠŤASTIE i LÁSKU

 M O J E   R O Z H O D N U T I E   DNES:    

Vďaka mojej vnútornej SILE a bezpodmienečnej LÁSKE dokážem všetko, čo chcem. Využívam jej úžasnú SILU naplno a vďaka nej som ZDRAVÁ, ŠŤASTNÁ a žijem v HOJNOSTI  a Prosperite...

... a to vo všetkých oblastiach môjho života ♥

Využívam svoju

vnútornú SILU

V E Č E R:

 • Čo sa mi dnes najviac páčilo? 

 • Čo sa mi podarilo? - 

 • Čo ma potešilo? - 

Využívam moju vnútornú SILU:

 •  vďaka mojej vnútornej sile nájdem svoje ŠŤASTIE

 • vďaka mojej vnútornej sile upevním svoje ZDRAVIE

 • vďaka mojej vnútornej sile žijem v Hojnosti a Prosperite

  moja vnútorná SILA ma nikdy nesklame, dôverujem jej

 • dobíjam sa v prírode a som s ňou naplno prepojená

A F I R M Á C I A  na DNES:

 • Milujem sa a prijímam sa taká aká som

 •  Nikdy nikomu nezávidím

 • Ak sa sám SEBE nepáčim, zmením sa!

 • ak som sa pre niečo rozhodla, dodržím to

 • Som jedinečná a úžasná

Dopíš si odpovede na všetky tieto otázky do pracovného listu :)

K R Á S N Y    V E Č E R ...

Dnes si vychutnaj ten POCIT nášho prepojenia s prírodou 

Leo Rojas Srenáda

Matičke Zemi...

VYCHUTNAJ SI večer

 ♥ svoju vnútornú SILU 

Eva Cabánik

kauč kvantového 

SEBA rozvoja...

vášnivá cestovateľka :)

O T Á Z K Y   môžeš písať na mail: 

eva@cabanik.sk

Máš záujem o konzultáciu?

ozvi sa mi, dohodneme si termín :)

 

ĎAKUJEM, že si dnes venovala ďalších  15 minút SEBE :)

 

Vestibulum pellentesque, sem et dignissim dapibus