WEBINÁR ČAROVNÝ ROK 2019 - rok plný LÁSKY ♥

ŽI SVOJ ŽIVOT NAPLNO A PLŇ SI SVOJE SNY 

♥ Ty si vyberáš... ako CHCEŠ ŽIŤ? 

    ŽI SVOJ ŽIVOT NAPLNO...

    . . . nech to STOJÍ ZA TO   :)

Pozývam Ťa na WEBINÁR ČAROVNÝ ROK 2019

ukážem Ti, ako si splniť svoje SNY a TÚŽBY

a žiť svoj ŽIVOT NAPLNO

 

   S láskou    Evka :)

 

 

W E B I N Á R   ČAROVNÝ ROK 2019

Termín: 13.1. 2019 o 20:00 hod.

 Registrácia ZDARMA

Ing. Eva Cabániková, kouč Kvantového seba rozvoja

Vášnivá cestovateľka a expertka na šťastný život

akademialasky11@gmail.com

Fb: Ži svoj život naplno