15 minút k SEBALÁSKE ♥

3. KROK - Vždy buď sám SEBOU 

online tréning - CHCEM ŽIŤ NAPLNO

Téma:    S E B A L Á S K A - Vždy buď sám SEBOU...

 mysli na to, že si jedinečný a výnimočný...

Myšlienka dňa:    SEBALÁSKA - SebaVedomie, SebaPrijatie, Seba Úcta 

Pestuj si k sebe LÁSKU a ÚCTU- prijmi sa a miluj sa taký, aký si...

Téma dňa:   S E B A L Á S K A - Vždy buď sám SEBOU :)

 SEBAVEDOMIE = vedomie seba sama, uvedomenie samého seba...

Zvyčajne máme slovo sebavedomie spojené s tým, že sa niekto predvádza alebo je úspešný.

Ale sebavedomie nie je pevný stav, môže byť v jednej chvíli nízke a o chvíľku zas vysoké, záleží, ako sme v tej chvíli prepojený so svoji vnútrom. Sebavedomie je stav sústredenia pozornosti na to, čo chce moje vnútro. 

SEBAVEDOMIE je tiež dôležitý bod pre naše rozhodovanie. Vtedy, keď si uvedomíme svoje chyby a prešľapy, keď si naplno vedome uvedomíme skutočný stav, kde vlastne naozaj sme, môžeme sa vedome rozhodnúť to zmeniť. Vnímame svoje schopnosti naplno a to nás môže viesť až k údivu nad sebou a nad tým, čo všetko dokážeme.

Dobré sebavedomie nám veľmi pomáha riešiť situácie Tu a TERAZ.

Nízke sebavedomie nás vedie k tomu, že tápeme v tme a nevidíme, kadiaľ sa vydať.

SEBAPRIJATIE je prijatie samého seba takého, aký som. ďalší krok je naučiť sa mať rád taký, aký som Je to veľmi príjemné, naučiť sa mať rád aj svoje slabé stránky. Akonáhle sú prijaté a postupne aj milované, utíšia sa a prestanú byť tak nepríjemné.

Napríklad hnev, akonáhle si ho vieme uvedomiť,  príjmeme ho, môžeme využiť jeho pozitíva a silnú energiu k ďalšej akcii.

SEBAÚCTA - potrebujeme sa aj milovať aj ctiť.

Úcta prichádza vekom, skúsenosťami a s objavovaním svojho vnútorného ja, ako súčasť osobnostnej zrelosti.

Z človeka, ktorý má  sebe kvalitnú sebalásku a sebaúctu cítiť, otvorené, pulzujúce srdce a radosť zo života, jasné prepojenie so životom. Takýto človek Je tvorca svojho života a veci sa mi dejú, tak ako chce.

Okolie na úctu a lásku v nás reaguje rozdielne. Úcta, ktorú vyžarujeme, budí v druhých rešpekt a uznanie, a tiež trošku odstup. Láska, ktorú vyžarujeme, budí v druhých chuť sa s nami zblížiť. 

Ideálne je rozvíjať a vyžarovať oboje. To vedie k našej celistvosti 

 ZÁVER:

Nájdi v sebe svoje slabé stránky a využívaj ich NAPLNO... Objav ich v sebe, príjmy ich a využi tú úžasnú energiu na ďalšiu AKCIU.

 M O J E   R O Z H O D N U T I E   DNES:    

Vďaka SEBAPRIJATIU a SEBAÚCTE si budujem svoje zdravé SEBAVEDOMIE, rozvíjam svoju lásku a úctu voči SEBE a stávam sa  CELISTVÁ... ♥

učím sa 

prijímať... SEBA

 

V E Č E R:

 • Čo sa mi dnes páčilo? 

 • Čo sa mi dnes podarilo? - 

 • Čo ma dnes potešilo? - 

Prijímam moje slabé stránky:

 •  naplno si ich uvedomujem

 •  prijímam ich

 •  využívam ich pozitívnu energiu

 •  rozhodujem sa na základe skutočného stavu

 • mením SEBA

A F I R M Á C I A  na DNES:

 • Budujem svoje zdravé SEBAVEDOMIE

 •  som napojený na svoje vnútro a uvedomujem si skutočný stav
 • pracujem na svojom SEBAPRIJATÍ

 • budujem si svoju SEBAÚCTU

 • vďaka mojej láske a úcte som celistvá

Dopíš si odpovede na všetky tieto otázky do pracovného listu :)

K R Á S N Y    V E Č E R ...

Dnes si vychutnaj ten POCIT - spoznaj SEBA 

Juraj Hnilica

Spoznajme SEBA...

spoznajme SEBA, naplňme svet...

 ♥ spoznajme SEBA, ŠŤASTIE je v nás... 

Eva Cabánik

kauč kvantového 

SEBA rozvoja...

vášnivá cestovateľka :)

O T Á Z K Y   môžeš písať na mail: 

eva@cabanik.sk

Máš záujem o konzultáciu?

ozvi sa mi, dohodneme si termín :)

 

ĎAKUJEM, že si dnes venovala ďalších  15 minút SEBE :)

 

Vestibulum pellentesque, sem et dignissim dapibus