15 minút k SEBALÁSKE ♥

2. KROK - Miluj SEBA 

online KURZ - 15 minútSEBALÁSKE

 4. D E Ň :)

Téma:    S E B A L Á S K A  je úplne bezpečná

Myšlienka dňa:    SEBALÁSKA je výhradne pozitívna 

Pestuj si k SEBE bezpodmienečnú LÁSKU - LÁSKU bez podmienok...

Téma dňa:   S E B A L Á S K A - MILUJ SEBA :)

SEBALÁSKA ako forma bezpodmienečnej LÁSKY, ktorú dávame sami SEBE,  v nás znižuje potrebu ovládať a ovplyvňovať druhých. Tiež sa vďaka SEBALÁSKE znižuje miera strachu ( z neúspechu, z druhých ľudí a pod.) a zvyšuje sa viera  v SEBA a svoje možnosti a schopnosti.

Bezpodmienečná láska je kľudná, vyvoláva v nás vnútorný kľud, takzvaný nulový stav (bez emócií). Nie je to emócia, je to bežný stav bytia.

Bezpodmienečná L Á S K A

 • Je v nás

 • Je nám kedykoľvek k dispozícii, stačí skľudniť mysel a odložiť všetky činnosti bokom

 • Najväčšia prekážka je, že sme sa nenaučili v detstve veriť v bezpodmienečnú lásku, pretože sme ju nepoznali. 

 • Je to vzťah medzi mnou a všetkými mojimi časťami, telom, duchom... MNOU...

   Preto je ťažké na začiatku pochopiť, ako ju máme sami sebe dať.

Keď si spokojná sama so sebou, vtedy sú spokojní aj všetci okolo TEBA.

SEBALÁSKA ako forma bezpodmienečnej LÁSKY, ktorú dávame sami SEBE,  v nás znižuje potrebu ovládať a ovplyvňovať druhých. Tiež sa vďaka SEBALÁSKE znižuje miera strachu ( z neúspechu, z druhých ľudí a pod; a zvyšuje sa viera  v SEBA a svoje možnosti a schopnosti.

 Jedine človek vzťah k SEBE a svoju hodnotu spochybňuje. Jedine človek je vychýlený z rovnovážneho stavu, ktorého normálnou súčasťou je prijatie samého SEBA, takého, aký som.

ZÁVER:

SEBALÁSKA a LÁSKY nemôže byť nikdy veľa, vždy je jej tak akurát a my sa nemusíme báť dávať a brať naplno, otvoriť sa naplno, učiť sa naplno...

KeĎ porovnám život bez lásky k sebe a život so SEBALÁSKOU, jednoznačne je v druhom viac pohody, spokojnosti a šťastia, úspechu a radosti, pretože žijeme sami so SEBOU v súlade ♥

 M O J E   R O Z H O D N U T I E   DNES:    

Vďaka bezpodmienečnej LÁSKE, keď sa prijímať, pozorne sa o seba starať, uznávať sama seba a veriť si, - vtedy sa dostaví HOJNOSŤ...

... HOJNOSŤ vo všetkých oblastiach môjho života ♥

Žijem bezpodmienečnou LÁSKOU

som Kráľovná

V E Č E R:

 • Čo sa mi dnes najviac páčilo? 

 • Čo sa mi podarilo? - 

 • Čo ma potešilo? - 

Žijem Bezpodmienečnou LÁSKOU:

 •  mám svoj vnútorný kľud a rovnováhu, do ktorej sa viem kedykoľvek dostať

 •  Uznávam samú SEBA, VERÍM si a starám sa o seba

 •  som pozorovateľ

 • moje SRDCE ma nikdy nesklame

A F I R M Á C I A  na DNES:

 • Milujem sa a prijímam sa taká aká som

  Uznávam sa a verím si

 • starám sa o SEBA

 • venujem si čas SAMA pre SEBA

 • Som pozorovateľ - neriešim

 • Som KRÁĽOVNÁ

 

Dopíš si odpovede na všetky tieto otázky do pracovného listu :)

K R Á S N Y    V E Č E R ...

Dnes si vychutnaj tenPOCIT 

Teď kráľovnou som já

Ilona Csáková & Monika Absolonová 

VYCHUTNAJ SI večer

 ♥ dnes KRÁĽOVNOU si TY 

Eva Cabánik

kauč kvantového 

SEBA rozvoja...

vášnivá cestovateľka :)

O T Á Z K Y   môžeš písať na mail: 

eva@cabanik.sk

Máš záujem o konzultáciu?

ozvi sa mi, dohodneme si termín :)

 

ĎAKUJEM, že si dnes venovala ďalších  15 minút SEBE :)

 

Vestibulum pellentesque, sem et dignissim dapibus